Winkels

Units

Er zijn 16 units van verschillende afmetingen; 4 grotere hoekunits samen met 10 kleinere grenzend aan het hof van Hovestein. Er zijn 2 units met de ingang aan de zijde van de Dorpsstraat (178 en 198). Er is op dit moment geen sprake meer van leegstand.  Voor dag/avondhoreca is (volgens het bestemmingsplan) maximaal 250 m2 beschikbaar en op dit moment bezet door een café (182f) en klein restaurant (182e).

Daarnaast worden de volgende 3 opmerkingen gemaakt:

  1. De winkelpanden zijn niet goed geschikt voor horeca waarin eten wordt bereid. De reden is dat de afzuiging van de kookluchten via buizen gaan die ook door naastgelegen panden (en dan naar het dak) gaan. Met een goede en goed onderhouden afzuiginstallatie kan de overlast voorkomen worden.
  2. Onderhoud van de installaties (zoals afzuiginstallaties) op de daken van Hovestein kan alleen via een hoogwerker. Op een andere manier is het dak voor eigenaren van winkelpanden in principe niet bereikbaar! Het is overigens ook streng verboden het dak te betreden zonder toestemming van de VvE.
  3. De winkelunits in Hovestein zijn ook niet goed geschikt voor bedrijven / winkels die ‘s avonds of ‘s nachts geopend zijn. De reden is dat tussen de 2 panden in het hof elk geluid wordt weerkaatst en er geluidsoverlast kan ontstaan.

Het Huishoudelijk Reglement (artikel 17) geeft daarover het volgende aan: Tussen 22.00 en 07.00 uur moet het rustig zijn. Hetgeen ook voor de buitenruimten geldt.  Boren, timmeren, zagen, schuren en andere contactgeluiden producerende werkzaamheden mogen door de week alleen van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag, zondag en feestdagen van 10.00 tot 20.00 uur worden uitgevoerd. Op zondag en op feestdagen moeten deze werkzaamheden zoveel mogelijk beperkt worden.

Ten aanzien van muziek en geluid door live optredens en bijvoorbeeld karaoke is het zo dat dit op de gevel van het pand gemeten niet meer dan 70dB(A) mag zijn, en in de aangrenzende panden niet meer dan 45dB(A). Normaliter is dat niet mogelijk bij deze vormen van muziek / geluid.

Verplichte bijlage huurovereenkomst

In verband met ervaringen uit het verleden is er nog een ander aandachtspunt als u een winkelunit huurt. Het gaat dan met name om eventuele aanpassingen aan de gevel (denk aan het aanbrengen van reclame, bel, camera). Het boren van gaten in de kozijnen en (door en door) in buitenmuren is niet toegestaan. Daar moet vooraf toestemming voor gevraagd worden. Eventuele schade wordt verhaald op de eigenaar/verhuurder van het pand. Neem daarom kennis van dit document.

Huidige winkels

De horecagelegenheden en de winkels, die een eigen website hebben, zijn voorzien van een link daar naartoe. De huidige winkels in Hovestein zijn:

Locatie / route:


Grotere kaart weergeven